Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Identifikátor: 9040579
Kapacita služby: 143

Tuto pobytovou službu poskytujeme dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve městech a obcích Stod, Holýšov, Chotěšov, Dnešice, Nýřany a Tlučná. V těchto městech je celkem 15 bytů a rodinných domů, ve kterých bydlí již 82 klientů. Žijí takovým způsobem života jako jejich vrstevníci a je jim individuálně poskytovaná nezbytná míra podpory od nízké až po vysokou s převahou ošetřovatelských úkonů. Ostatní klienti zatím zůstávají žít v areálu ústavu a připravují se na přestěhování do rodinných domů v roce 2020.

Chcete se o naší službě dozvědět více informací?

Máte zájem o naši službu?


Chráněné bydlení (CHB)

Identifikátor: 6995337
Kapacita služby: 47

Cílovou skupinou pobytové služby chráněné bydlení jsou dospělé osoby s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Tuto službu poskytujeme pouze komunitním způsobem, to znamená, že všichni klienti bydlí v bytech a rodinných domech, které jsou součástí běžné městské zástavby. 17 bytů a 3 rodinné domy jsou ve městech a obcích Stod, Staňkov, Holýšov, Nýřany a Vejprnice. Služba je určena pro osoby s nízkou až střední mírou podpory, které potřebují podporu v situacích, které sami nezvládnou.

Chcete se o naší službě dozvědět více informací?

Máte zájem o naši službu?


Odlehčovací služba (OS)

Identifikátor: 4130431
Kapacita služby: 3

Odlehčovací služba je služba pobytová, je poskytovaná ve Stodě a je určena dospělým osobám s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením a seniorům, o které je jinak pečováno v domácím prostředí. Tato služba pomáhá pečujícím osobám zregenerovat síly a vytváří jim prostor vyřešit si své osobní záležitosti (např. hospitalizace). Pomáhá tak rodinám zvládnout péči o člověka, aby nemusel odcházet do ústavního zařízení. Odlehčovací služba je službou individuální a flexibilní a je poskytována v délce předem dohodnuté, ne však delší než 3 měsíce.

Chcete se o naší službě dozvědět více informací?

Máte zájem o naši službu?


Sociálně aktivizační činnosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS)

Identifikátor: 7111206
Kapacita služby: 24

Sociálně aktivizační služba je služba ambulantní je určena dospělým osobám s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením a seniorům. Služba je poskytovaná ve dvou dílnách ve Stodě, v dílně ve Staňkově a Nýřanech. Tuto službu navštěvují osoby s postižením i senioři z daných měst a přilehlých obcí. Posláním služby je aktivní zapojení lidí s postižením a seniorů do běžného života, zlepšení kvality života a zároveň předcházení jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti. Každá dílna má své specifikum. Pracuje se v nich s barvami, keramikou, papírem nebo přírodními materiály.

Chcete se o naší službě dozvědět více informací?

Máte zájem o naši službu?


Odborné sociální poradenství (OSP)

Identifikátor: 5747982
Kapacita služby: 1 (okamžitá kapacita)

Odborné sociální poradenství poskytují sociální pracovníci vždy v úterý a čtvrtek mezi 13.00 a 16.00 hodin v hlavní budově CSS Stod. Je určeno osobám se zdravotním postižením a seniorům. Cílem je poskytnout radu, informaci, pomoc a podporu osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Poradna pomáhá nejen nalézt vhodné řešení životní situace, ale především lépe se v nepříznivé situaci orientovat a aktivizovat své vlastní síly k jejímu řešení.

Chcete se o naší službě dozvědět více informací?

Máte zájem o naši službu?


Máte dotaz? Zeptejte se nás!

unasdobry 04