2. ZAJIŠTĚNÍ KVALIFIKAČNÍHO KURZU 150 HODIN PRO 10 PRACOVNÍKŮ

Od dubna do května 2018 se uskuteční 150 hodinový kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Realizací této aktivity dojde k vytvoření základních kvalifikačních předpokladů pro pracovníky, kteří pracují v komunitní službě domov pro osoby se zdravotním postižením.


11. června 2018 – všech 10 účastníků absolvovalo v daném termínu kurz a úspěšně složili závěrečné zkoušky. Těšíme se na jejich zapojení do praxe.


3. dubna 2018 – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách začíná v pondělí 9. dubna. Závěrečné  zkoušky proběhnou 8. června 2018.