3. ZAJIŠTĚNÍ 9 AKREDITOVANÝCH KURZŮ PRO 15 PRACOVNÍKŮ

Tato aktivita je jednou ze součástí komplexní podpory pracovníka v komunitní službě. Realizací plánované aktivity dojde ke zvýšení odbornosti a navýšení kompetencí pracovníků, což zároveň vede ke zvýšení kvality poskytované komunitní služby.

Z projektu bude podpořena realizace 9 kurzů za 3 roky. Kurzy budou zaměřeny na oblasti směřující k aktivizaci klientů, podpoře jejich samostatnosti, rozvoji schopností a dovedností.


30. května 2019 – Další kurz „Úvod do psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích“ se konal 23. května a měl velký úspěch. Asistentky si uvědomily, že mají-li vytvářet podnětné a příjemné prostředí musí být osobnostně vyrovnané a spokojené. Kromě jiného jim bylo nabídnuto množství informací a technik, jak předcházet syndromu vyhoření…


17. dubna 2019 – 8. dubna proběhl akreditovaný kurz s názvem „Úvod do problematiky prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby“.


15. března 2019 – Včera se po zimní pauze uskutečnil jeden z dalších akreditovaných kurzů. Asistenti se dotýkali společně s lektorem podstaty kvalitní sociální služby, kterou je zaměření na konkrétního klienta. Ano, tématem bylo povídání o životní cestě každého člověka a v návaznosti na to zpracovávání individuálního plánu.


11. září 2018 – Dnes probíhá akreditovaný kurz zaměřený na zlepšení komunikace s našimi klienty. Účastníci získají přehled o základech alternativní komunikace.


12. června 2018 – Včera se s úspěchem konal další akreditovaný kurz. Tentokrát na téma „Úvod do tematiky střetů zájmů v oblasti poskytování sociálních služeb a opatření omezující pohyb osob“. Zúčastnilo se 15 osob.


23. dubna 2018 – Dnes v rámci projektu proběhl akreditovaný kurz Problematika lidských práv v sociálních službách, kterého se zúčastnilo 15 našich zaměstnanců. Jeho prospěšnost můžete posoudit sami z vybraných reakcí 😊:

  • Pomáhají mi praktické ukázky a převod řeči paragrafů na srozumitelnou řeč.
  • Bylo velmi dobře využito spojení teorie a příkladů ze života.
  • Dozvěděla jsem se o nových změnách v zákoně. Byly mi vysvětleny věci, kterým jsem nerozuměla.
  • Ujasnila jsem si spoustu věcí, ve kterých jsem si nebyla jistá.
  • Zajímavé, je se stále co učit.