4. ZAJIŠTĚNÍ 15 NEAKREDITOVANÝCH KURZŮ PRO 15 PRACOVNÍKŮ

Tato aktivita je jednou ze součástí komplexní podpory pracovníka v komunitní službě.

Je naplánovaná s cílem podpořit pracovníky v konkrétních komunitních službách tak, že vzdělávání bude vycházet ze skutečných výstupů o vzdělávacích potřebách z jednotlivých oblastí a domácností. Výstupy vyhodnocují poskytování individuální podpory a péče u klientů, personální a provozní nastavení domácnosti, ekonomiky domácnosti atd.

Realizací plánované aktivity dojde ke zvýšení odbornosti a navýšení kompetencí pracovníků, což zároveň vede ke zvýšení kvality poskytované komunitní služby.


3. dubna 2018 – V rámci aktivity proběhly první dva kurzy pro asistenty z komunitních domácností. První s názvem „Sebezkušenostní seminář k přechodu z ústavních do komunitních služeb“ se konal 26. března. Hned následující den, tedy 27. března, proběhl druhý na téma „O co má jít v transformaci?“. Oba dny byly hodnoceny velice pozitivně.