5. ZAJIŠTĚNÍ 72 SUPERVIZNÍCH SETKÁNÍ

Poskytování supervizní podpory pracovníkům zapojeným do procesu transformace.

Aktivita je zaměřená na psychosociální podporu pracovníků v komunitních domácnostech s klienty s potřebou vysoké míry podpory.


5. března 2019 – Stále je kam se posouvat a nad čím se zamýšlet. I z tohoto důvodu se během února uskutečnilo setkání šesti supervizních skupin.


19. prosince 2018 – Na začátku měsíce  proběhla poslední supervizní setkání tohoto roku. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci v roce 2019!


24. července 2018 – K velké spokojenosti všech účastníků probíhají postupně dle plánu další supervizní setkání v domácnostech Háječek a Terasy.


3. dubna 2018 – V termínech 5. a 7. března proběhla první supervizní setkání pro 6 podporovaných skupin. Setkání se konala v domácnostech V Háječku a Na Terasách.