5. ZAJIŠTĚNÍ 72 SUPERVIZNÍCH SETKÁNÍ

Poskytování supervizní podpory pracovníkům zapojeným do procesu transformace.

Aktivita je zaměřená na psychosociální podporu pracovníků v komunitních domácnostech s klienty s potřebou vysoké míry podpory.


24. července 2018 – K velké spokojenosti všech účastníků probíhají postupně dle plánu další supervizní setkání v domácnostech Háječek a Terasy.


3. dubna 2018 – V termínech 5. a 7. března proběhla první supervizní setkání pro 6 podporovaných skupin. Setkání se konala v domácnostech V Háječku a Na Terasách.