6. VYTVOŘENÍ SYSTÉMU VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Vznik komunitní služby klade nároky na změnu a úpravu vnitřních předpisů z důvodu změn ve fungování služby.

V této aktivitě se jedná o vytvoření systému vnitřních předpisů, úpravu předpisů stávajících, vznik předpisů nových, jejich provázanost a dostupnost. Je to především v oblastech technického zajištění domácností, hospodaření s financemi, individuálního plánování, systému komunikace a nastavení kompetencí v rámci domácnosti a celé organizace.