1. FINANČNÍ PODPORA NA ZAJIŠTĚNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZVÝŠENÝCH V DŮSLEDKU NÁRŮSTU POČTU PRACOVNÍKŮ V NOVĚ VZNIKLÝCH KOMUNITNÍCH SLUŽBÁCH

V komunitních domácnostech služby domovy pro osoby se zdravotním postižením došlo k navýšení počtu pracovníků. Díky tomuto navýšení mohou pracovníci lépe reagovat na individuální potřeby klientů, zajistit potřebnou míru podpory a tím výrazně zlepšit kvalitu jejich života.

Po celou dobu trvání projektu (36 měsíců) bude v jeho rámci podpořeno osm pracovníků v komunitní službě mzdovými prostředky.