7. ZHODNOCENÍ ZMĚN VE SLUŽBĚ

V rámci této aktivity vznikne evaluační zpráva, která zhodnotí změny v životě uživatelů služby a nastavení procesů ve službě směrem k většímu začleňování uživatelů do společnosti, jejich většímu zapojování do rozhodování o sobě a o průběhu služby a zhodnocení odstraňování ústavního charakteru služby včetně doporučení.

Podkladem pro zpracování zprávy bude sběr relevantních dat, diskuse s poskytovateli, rozhovory s uživateli, zhodnocení míry podpory na počátku realizace a na konci projektu.

Tato zpráva nám dá zpětnou vazbu nakolik se další aktivity projevily na změně kvality života uživatelů služby.


16. dubna 2018 – Ve dnech 12. a 13. dubna proběhly první z celé řady evaluačních rozhovorů s asistentkami z již transformovaných domácností.